COCOA

 1. Author: Cao Ngọc Anh

  Bạn đã cài ứng dụng COCOA chưa? Ưu, khuyết đ…

  Vào ngày 19 tháng 6 vừa qua, ứng dụng theo dõi và thông báo tiếp xúc vớ…

 1. Telling Your Vision Specifically

  Học tiếng Nhật

  Nói rõ ràng và chi tiết về định hướng tư…
 2. Paid or Unpaid Leave?

  Author: Cao Ngọc Anh

  Phân biệt ngày nghỉ theo quy định của ph…
 3. Author: Nguyen Xuan Bach

  SỐC VĂN HÓA
 4. Cuộc Sống

  GIÁNG SINH TẠI VĂN PHÒNG PLAYNEXT LAB
 5. Working in JP: What you can get

  Author: Cao Ngọc Anh

  Làm việc ở Nhật, bạn được gì?
PAGE TOP