ứng dụng

 1. Author: Cao Ngọc Anh

  Bạn đã cài ứng dụng COCOA chưa? Ưu, khuyết đ…

  Vào ngày 19 tháng 6 vừa qua, ứng dụng theo dõi và thông báo tiếp xúc vớ…

 1. Học tiếng Nhật

  Luyện tập phỏng vấn xin việc công ty Nhậ…
 2. UR Houses: Giải pháp nhà siêu rẻ cho Kỹ sư tại Nhật

  Author: Cao Ngọc Anh

  Nhà UR: Giải pháp nhà siêu rẻ cho các bạ…
 3. Author: Cao Ngọc Anh

  Thông quan sân bay Nhật chỉ trong tíc…
 4. JLPT - Điều kiện cần nhưng chưa đủ?

  Author: Cao Ngọc Anh

  JLPT – Điều kiện cần nhưng chưa đủ…
 5. Author: Cao Ngọc Anh

  Hậu Corona, du khách đến Nhật có th…
PAGE TOP