lương hiện tại

 1. Author: Cao Ngọc Anh

  Series phỏng vấn ở Nhật – Tập 1: Nêu ky…

  Một trong những đặc thù của công ty Nhật là họ sẽ thường trả lương ch…

 1. Author: Cao Ngọc Anh

  Ứng dụng smartphone đọc thẻ ngoại k…
 2. Author: Cao Ngọc Anh

  Ngắm nhìn Tokyo từ trên cao với 6 đài qu…
 3. Khám phá

  [10/19] Giao lưu cộng đồng IT tại Tokyo!…
 4. Author: Cao Ngọc Anh

  Vé Seishun 18: phượt Nam Bắc Nhật Ba…
 5. Học tiếng Nhật

  [VIDEO] Japanese for Work – How to…
PAGE TOP