lương hiện tại

 1. Author: Cao Ngọc Anh

  Series phỏng vấn ở Nhật – Tập 1: Nêu ky…

  Một trong những đặc thù của công ty Nhật là họ sẽ thường trả lương ch…

 1. Khám phá

  Sự kiện “Đóng góp bài toán lập trì…
 2. Author: Cao Ngọc Anh

  Dị ứng phấn hoa: căn bệnh quốc dân …
 3. Author: Cao Ngọc Anh

  Những kỳ thi IT tại Nhật cho người mới b…
 4. Author: Nguyen The Anh

  Câu hỏi ngược khi phỏng vấn
 5. Author: Cao Ngọc Anh

  Vì sao văn hoá con dấu cá nhân của Nhật …
PAGE TOP